Polityka prywatności danych Jogobella

Ochrona sfery prywatnej jest dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz udostępnianych za jej pośrednictwem funkcjonalności, np. nawiązywaniem z nami kontaktu, udziałem w konkursach lub promocjach z nagrodami (zwane dalej łącznie „stroną internetową”).

§ 1 Strona odpowiedzialna

Zott Polska Sp. z o.o. (ZOTT)
ul. Chłodnicza 6
45-315 Opole

§ 2 Administrator ochrony danych osobowych

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pisemny pod adresem: Zott Polska Sp. z o.o., ul. Chłodnicza 6, 45-315 Opole lub e-mailowy: [email protected]

§ 3 Automatyczne przetwarzanie danych przy wejściu na stronę internetową WWW.JOGOBELLA.COM

Dane osobowe przetwarzane są z chwilą wejścia na stronę internetową. Dzieje się to automatycznie, bez konieczności podejmowania przez Państwa dalszych czynności, takich jak wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego.

Te zautomatyzowane operacje przetwarzania dotyczą:

PRZETWARZANIE ADRESU IP
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Po wejściu na tę stronę do serwera wysyłane są żądania, na które serwer musi odpowiedzieć. W tym celu Państwa adres IP musi zostać pobrany i przetworzony przez serwer, aby móc odpowiedzieć na odpowiednie żądania serwera.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Państwa adresu IP jest utworzenie i zapewnienie funkcjonalności strony internetowej oraz techniczne umożliwienie dostępu do strony internetowej.

4. Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Zott ma prawnie uzasadniony interes w zakresie bezpieczeństwa strony internetowej. Uzasadniony interes w tymczasowym przechowywaniu adresu IP polega na tym, że bez tego przechowywania nie jest możliwa funkcjonalność i techniczna możliwość wyszukiwania strony internetowej.

5. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte, gdy dalsze przechowywanie nie będzie już konieczne ze względu na realizację celu. Dzieje się tak regularnie po upływie 7 dni.

6. Odbiorca danych osobowych
Adres IP przetwarzany jest przez następującego dostawcę usług hostingowych na podstawie umowy o realizację zamówień zgodnie z art. 28 ust. 2 – ust. 4 RODO:
Medienpalast Allgäu GmbH & Co. KG, Memminger Straße 50, 87439 Kempten

7. Transfer do państwa trzeciego
Nie zamierza się przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Konieczność podania danych
Podanie danych jest konieczne, gdyż w przeciwnym razie dostęp do strony internetowej byłby niemożliwy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie
Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

PRZETWARZANIE PLIKÓW DZIENNIKA SERWERA
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Adresy IP zbierane podczas uzyskiwania dostępu do tej strony internetowej są również przechowywane w plikach dziennika serwera w celu wykrywania i usuwania usterek technicznych i/lub prób manipulacji lub włamania do struktury serwera.
Ponadto dostawca usług hostingowych tej strony internetowej automatycznie zbiera, przechowuje i przetwarza informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są automatycznie przesyłane przez Państwa przeglądarkę.
Informacje te to:
-    Typ i wersja przeglądarki
-    Używany system operacyjny
-    Adres URL strony odsyłającej
-    Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
-    Czas żądania serwera
Informacje te nie są jednak łączone z innymi źródłami danych.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Państwa adresu IP i powyższych informacji jest wykrywanie usterek i prób włamań. Służy to strukturze bezpieczeństwa strony internetowej i integralności systemu serwerów.

4. Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Zott ma uzasadniony interes w bezpieczeństwie strony internetowej.
Uzasadnionym interesem w przetwarzaniu adresu IP i powyższych informacji jest zapewnienie funkcjonalnego i bezkompromisowego technicznego środowiska strony internetowej.

5. Czas przechowywania
Dane zostaną usunięte w terminie 7 dni.

6. Odbiorca danych osobowych
Adres IP oraz powyższe informacje przetwarzane są przez następującego dostawcę usług hostingowych na podstawie umowy o realizację zamówień zgodnie z art. 28 ust. 2 - 4 RODO:
Medienpalast Allgäu GmbH & Co. KG, Memminger Straße 50, 87439 Kempten
7. Transfer do państwa trzeciego
Nie zamierza się przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Konieczność podania danych
Podanie danych jest konieczne, gdyż w przeciwnym razie dostęp do strony internetowej byłby niemożliwy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie
Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIE
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Pliki cookie to pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci i/lub na nośniku danych Państwa urządzenia, z którego odwiedzają Państwo stronę internetową i przetwarzane przez Państwa przeglądarkę internetową zgodnie z zapisanymi w niej ustawieniami.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Sesyjny plik cookie zawiera informacje o sesji dotyczące bieżącej wizyty na stronie internetowej.

4. Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Wykorzystywany sesyjny plik cookie zawiera wyłącznie dane techniczne. Stosowanie tych plików cookie jest niezbędne, aby zapewnić użytkownikowi funkcjonalność naszej strony internetowej odpowiadającą jego oczekiwaniom.

5. Czas przechowywania oraz możliwości sprzeciwu i usunięcia
„Cookie sesyjne” są automatycznie usuwane z pamięci podręcznej/pamięci przeglądarki Państwa komputera po zakończeniu Państwa wizyty na stronie i/lub zamknięciu przeglądarki, pod warunkiem, że aktywowali Państwo tę funkcję w swojej przeglądarce.
Prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome, Opera, Safari). Państwa przeglądarka internetowa daje Państwu również możliwość regulacji obsługi plików cookie lub całkowitego ich wyłączenia. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone dla naszej strony internetowej, pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony może nie być możliwe.

6. Transfer do państwa trzeciego
Nie zamierza się przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Konieczność podania danych
Podanie danych jest konieczne, gdyż w przeciwnym razie dostęp do strony internetowej byłby niemożliwy.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie
Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

CHMURA
1. Opis i zakres przetwarzania danych
Strona korzysta również z usługi „Cloudflare”, tzw. sieci dostarczania treści od producenta Cloudflare Inc. 101 Townsend St. San Francisco CA 94107, USA („Cloudflare”). Dzięki tej usłudze w szczególności większe pliki multimedialne (np.  pliki graficzne, treść strony lub skrypty) mogą być dostarczane za pośrednictwem rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet. Taka usługa optymalizuje witrynę i poprawia prędkość ładowania treści oraz zwiększa bezpieczeństwo (eliminujący boty).  

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa stabilności i funkcjonalności serwisu.

3. Cel przetwarzania danych
Korzystanie z Cloudflare służy efektywnemu projektowaniu i bezpieczeństwu strony internetowej.

4. Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Korzystanie z Cloudflare służy efektywnemu projektowaniu i bezpieczeństwu strony internetowej.

5. Czas przechowywania
Cloudflare przetwarza adres IP, jednakże jest on przechowywany tylko przez 24 godziny, a następnie usuwany.

6. Odbiorca danych osobowych
Z Cloudflare została zawarta umowa na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Art. 28 RODO (załącznik dot. przetwarzania danych: www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-customer-dpa.pdf). Cloudflare zobowiązany jest do ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową i nie przekazywania ich podmiotom trzecim. Odpowiednie klauzule zostały zawarte w umowie z Cloudflare.
7. Transfer do państwa trzeciego
Przy przekazywaniu danych z UE do USA, Cloudflare opiera się na tzw. standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w USA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Cloudflare: www.cloudflare.com/privacypolicy/.

8. Konieczność podania danych
Podanie danych jest konieczne, gdyż w przeciwnym razie dostęp do strony internetowej byłby niemożliwy.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie
Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

§ 4 Konkursy

Jeżeli wezmą Państwo udział w konkursie, ZOTT będzie zbierać wyłącznie dane osobowe wymagane dla konkretnego konkursu, z zachowaniem zasady minimalizacji danych. Ponieważ różni się to w zależności od konkursu, szczegółowe dane można znaleźć w odpowiednich warunkach uczestnictwa, które zostaną w odpowiednim czasie udostępnione na stronie internetowej.

§ 5 Formularze kontaktowe

1. Opis i zakres przetwarzania danych
ZOTT wykorzystuje następujące kategorie danych, gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej: Imię i nazwisko, adres e-mail oraz Państwa zapytanie; jeśli podają nam Państwo swój adres, zostanie on również uwzględniony.
Przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza reklamacyjnego: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz Państwa żądanie.
Jeśli wyślą nam Państwo wiadomość e-mail na adres [email protected] albo [email protected], będziemy przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i Państwa prośbę.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

3. Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania jest nawiązanie kontaktu pomiędzy firmą Zott a konsumentem, jak również organizacja i przeprowadzenie konkursu, rozpatrzenie reklamacji i wydanie nagród konkursowych.

4. Uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Zott ma uzasadniony interes w możliwości skontaktowania się z konsumentem.

5. Czas przechowywania
Dane zebrane w związku z kontaktem zostaną usunięte po sześciu miesiącach, a w przypadku otrzymania nagrody w konkursie, po upływie okresu przedawnienia roszczeń.  

6. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

7. Transfer do państwa trzeciego
Nie zamierza się przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Konieczność podania danych
Podanie danych jest konieczne, w przeciwnym razie komunikacja z konsumentem nie będzie możliwa.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie
Nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

§ 6 Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeżeli przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, jest Pan/Pani osobą, której dane dotyczą w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W związku z tym przysługują Panu/Pani następujące prawa.
Aby skorzystać z praw podmiotu danych wobec nas, prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mail: [email protected]
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać od administratora potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo uzyskać dostęp do danych osobowych oraz informacji określonych w art. 15 RODO.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz, w stosownych przypadkach, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO).
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jedna z podstaw wymienionych w art. 17 RODO, m.in. jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania.

PRAWO DO SPRZECIWU – ART. 21 RODO
Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, które Pana/Panią dotyczą, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pana/Panią danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące Pana/Pani nie będą już przetwarzane w tych celach.
Ma Pan/Pani możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

PRAWO DO COFNIĘCIA OŚWIADCZENIA ZGODY ZGODNIE Z PRAWEM O OCHRONIE DANYCH
Ma Pan/Pani prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub sądowych, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza RODO (art. 77 RODO). Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z tego prawa przed organem nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia.


Niniejsza informacja o ochronie danych jest regularnie aktualizowana.