Tiráž

Zott SE & Co. KG
Dr.-Steichele-Straße 4
86690 Mertingen

Tel.: +49 9078 801 0
Fax: +49 9078 801 110
[email protected]

Predstavenstvo
Christine Weber
Anton Hammer
Frank Uszko

Správna rada
Christine Weber
Simone Reiter
Georg Weber

Predsedníčka správnej rady
Christine Weber

Právna forma: komanditná spoločnosť
Sídlo: Mertingen
Registračný súd: Augsburg
HRA: 1376

DIČ: DE 127849306
IČO: 111/183/51004

Komplementár
Zott Verwaltung SE
Sídlo: Mertingen
Registračný súd: Augsburg
HRB: 27002

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnost Zott SE & Co. KG nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť či kvalitu poskytnutých informací na týchto webových stránkach. Nároky voči spoločnosti Zott SE & Co. KG vyplývajúce zo zodpovednosti za škody vecného či ideového typu spôsobené používaním či nepoužívaním poskytnutých informácií, príp. použitím chybných či neúplných informácií sú zásadne vylúčené, ak nejde zo strany spoločnosti Zott SE & Co. KG prekázateľne o zámer či hrubú nedbalosť. Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnost Zott SE & Co. KG si vyhradzuje právo meniť, doplňovať, mazať alebo dočasne či definitívne zastaviť zverejňovanie častí stránok alebo celej ponuky bez zvláštneho oznámenia.

Odkazy a linky

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme zodpovednosť za obsah externých linkov. Za obsah strán, na ktoré odkazujeme, sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.

Autorské právo

Autorské právo voči zverejneným, spoločnosťou Zott SE & Co. KG samotnou vytvoreným objektom zostáva majetkom spoločnosti Zott SE & Co. KG. Kopírovanie alebo použitie obsahu alebo tlačených publikacií nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti Zott SE & Co. KG povolené.